21.10.2019. – Dilogic je nedavno u portfelj tehnologija za lemljenje dodao i novu opremu za lemljenje, tzv ‘vapor phase’ ili u prijevodu tehnologiju ‘parne faze’. Nabavkom ‘vapor phase reflux’ stroja, sada smo u mogućnosti pouzdano lemiti tiskane pločice sa komponentama jako različitih masa, odn. toplinskih kapaciteta, što obično čini lemljenje takvih ploča kompliciranim.


Odlična kontrola temperature

Najznačajnija prednost ‘vapor phase’ lemljenja jest što ta tehnologija omogućuje vrlo preciznu kontrolu temperature. Kod atmosferskog tlaka, temperatura pare je jednaka temperaturi vrenja tekućine što rezultira minimalnim fluktuacijama temperature prilikom lemljenja. Za razliku od metoda grijanja konvekcijom ili infracrvenim zagrijavanjem, u slučaju povišenja temperature povećati će se samo količina stvaranja pare, ali bez promjene temperature pare. Temperatura pare a time i temperatura lemljenja određene su jedino tipom tekućine odn. pare.


Uniformno zagrijavanje

Čimbenici pout veličine, oblika, boje ili geometrije PCB komponenti ne utječu na ‘vapor phase’ proces, koji izlaže svaki dio svake komponente točno identičnoj temperaturi. To čini ‘vapor phase’ proces izvrsnim za lemljenje višeslojnih i velikih PCB ploča. ‘Vapor phase’ je također idealan za komade sa različitim veličinama i ploče sa gusto smještenim elementima.


Veći stupanj prijenosa topline

‘Vapor phase’ proces lemljenja zahtijeva nižu temperaturu za stvaranje idealnog lemnog mjesta. Većina procesa lemljenja zahtijeva temperaturu do 35°C veću od temperature topljenja lemne paste, za savršeno lemno mjesto, dok ‘vapor phase’ za savršeni lemni spoj zahtijeva samo 5°C do 10°C višu temperaturu.

Odlično vlaženje

‘Vapor phase’ proces lemljenja nudi i atmosferu lemljenja bez prisustva kisika. Is tog razloga dobija se puno bolje vlaženje bez dodatnih toškova. Također je i potrošnja energije znatno niža nego kod ostalih vrsta procesa, kao i minimalno ispuštanje topline u okolni prostor, što pak znači da nema potrebe za dodatnom klimatizacijom prostora.

Više ekološki prihvatljiv proces

‘Vapor phase’ proces je također i jedan od najčišćih i najsigurnijih. Oprema ne traži nestabilne organske tvari za rad. Fluorizirane tekućine su inertne, neotrovne, nekorozivne, nezapaljive, i ne zagađuju. Te tekućine obično potpuno ispare i ne ostavljaju nikakvih ostataka na pločici, što čini ‘vapor phase’ jednom od ekološki najprihvatljivijih metoda lemljenja.

Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Više informacija na:

strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Dilogic d.o.o.