08.11.2021. – Dilogic je uspješno završio proces certifikacije svojeg integriranog sustava upravljanja. Tijekom procesa implementirana su brojna poboljšanja u upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu te informacijskom sigurnošću. U produkciju je pušten i novi kolaboracijski sustav upravljanja dokumentacijom. Niže su detalji projekta koji je bio sufinanciran od strane EU, Europskog Fonda za Regionalni Razvoj.

Naziv projekta

Uspostava integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem, sigurnošću na radu i sigurnošću informacija

Naziv poziva

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Kratki opis projekta

Dana 28.09.2020., poduzeće Dilogic d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Uspostava integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem, sigurnošću na radu i sigurnošću informacija“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.14.0315.

Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Poduzeće DILOGIC d.o.o. realizira ambiciozni plan razvoja, koji obuhvaća značajan rast proizvodnih kapaciteta izgradnjom novog pogona, rast broja zaposlenih, prodaje i produktivnosti. Projektom će poduzeće će riješiti prepoznate izazove iz područja organizacije i upravljanja poslovanjem implementacijom sustava upravljanja sukladnog zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 27001:2013 i ISO 45001:2018, te time stvoriti potrebne pretpostavke za planirani brzi i održivi rast poduzeća.

Ciljevi projekta

Projekt ‘Uspostava integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem, sigurnošću na radu i sigurnošću informacija’ će značajno poboljšati organizacijske i upravljačke sposobnosti poduzeća ‘DILOGIC d.o.o’. Uspostava sustava upravljanja će osigurati održavanje i poboljšavanje konkurentnosti i diferencijacije poduzeća, njegovih proizvoda i usluga, zadovoljstva kupaca i zaposlenika, te tako ostvariti preduvjete za kontinuirani rast, poboljšavanje produktivnosti i smanjivanje operativnih troškova.

Očekivani rezultati projekta

  • uvesti najbolje upravljačke prakse u područjima upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu zaposlenika, i informacijske sigurnosti u poduzeće
  • certificirati integrirani sustav upravljanja sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 27001:2013 i ISO 45001:2018
  • educirati sve zaposlenike za primjenu uspostavljenog sustava
  • minimizirati utjecaj aktivnosti poduzeća na okoliš
  • osigurati zdravlje i sigurnost na radu zaposlenika
  • osigurati sigurnost informacija kojima poduzeće raspolaže i koje obrađuje i time zaštititi osobne i ostale podatke, organizacijsko znanje i know-how
  • povećati zadovoljstvo kupaca i zaposlenika, što će rezultirati i podizanjem ugleda i prepoznatljivosti poduzeća kao mogućeg poslodavca

Ukupna vrijednost projekta: 295.230,00 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: 281.184,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 237.600,48 kuna

Razdoblje provedbe projekta: rujan 2020. – kolovoz 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Dejan Đurđenić, dejan@dilogic.hr, +385 98 357 619

Više informacija na:

strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Dilogic d.o.o.