Poduzeće je certificiralo svoje procese sukladno najznačajnijim standardima upravljanja primjenjivim na djelatnost.

ISO certifikacija potvrđuje da sustav upravljanja u poduzeću, procesi proizvodnje, usluge i procedure za dokumentiranje zadovoljavaju sve zahtjeve standardizacije i osiguranja kvalitete. ISO (Međunarodna Organizacija za Standardizaciju) je nezavisna, ne-vladina, međunarodna organizacija koja razvija standarde za osiguranje kvalitete, sigurnosti i efikasnosti proizvoda, usluga i sustava. ISO standardi su ustanovljeni da se osigura konzistentnost. Svaka certifikacija se provodi po zasebnom standardu i klasificirana je brojem.

Ovdje je lista dobivenih certifikata.

Sustav
upravljanja kvalitetom
Sustav
upravljanja okolišem
Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
Prihvatljivost
elektroničkih sklopova