Nekoliko primjera stvarnih situacija gdje je trebalo riješiti postojeće probleme primjenom teorije na situaciju u praksi. Primjeri opisuju način na koji primjenjujemo znanje i ideje da savladamo izazove.
Mjerni sustav na bazi strojnog vida

Mjerenje dimenzija i težine SMD elektroničkih komponenata

Bluetooth EEG

Monitoriranje moždane aktivnosti pacijenata u pokretu