Neki od proizvoda koje smo dizajnirali i proizveli

Kontroler induktivnog zagrijavanja

Kontroler visokofrekventnog generatora za plastifikaciju

Bluetooth mobilni elektroencefalograf

Kontroler peći na drvene pelete

Kontroler kotla centralnog grijanja

Media konverter specijalne namjene

Kontroler za automotive primjene

Beskontaktni torziometar za brodove

Kontroler printera/dispenzera identifikacijskih labela

Što kažu klijenti