20.07.2021.

Kratki opis projekta

Dana 15.07.2017., poduzeće Dilogic d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovne hale u svrhu proširenja proizvodnih kapaciteta tvrtke Dilogic“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0097. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projektom će se utjecati na poticanje daljnjeg razvoja poduzeća, kroz objedinjavanje proizvodnje i poslovanja te izgradnje i opremanja nove proizvodne hale, čime će se omogućiti proširenje kapaciteta, diversifikacija proizvodnje nabavom novog stroja te zamjena ručne proizvodnje automatskom. Proizvodnja električnih sklopova i proizvoda prema najvišim proizvodnim standardima, omogućit će konkurentnost poduzeća i veću kvalitetu proizvoda tvrtke.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta, kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Očekivani rezultati projekta

 • Diversificirana i automatizirana proizvodnja
 • Izgrađena poslovno – proizvodna hala
 • Nabavljen stroj za selektivno lemljenje elektroničkih sklopova i komponenti
 • Izrađeni arhitektonski projekt te izvedbeni projekti za plan otplate, plan armature i čelične konstrukcije
 • Provedeno usavršavanje za rad na stroju i primjenu standarda IPC kod proizvodnje elektroničkih komponenti
 • Očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta
 • Zaposlenici osposobljeni za rad na strojevima
 • Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 • Provedeno upravljanje projektom

Provođenje aktivnosti projekta i utjecanje na diversifikaciju i automatizaciju proizvodnje, dovesti će do sljedećih rezultata:

 • Povećanje produktivnosti u promatranom razdoblju od 5 do 10 godina te povećanje proizvodnog kapaciteta izgradnjom novog proizvodno-poslovnog prostora
 • Povećanje kvalitete u proizvodnji slijedom uvođenja novih strojeva
 • Prijelaz iz mikro u malog poduzetnika – prijavitelj će 2020. godine zapošljavati 11 zaposlenika čime će potvrditi status malog poduzetnika
 • Povećanje prihoda od prodaje za 91%
 • Povećanje prihoda od izvoza za 180%
 • Povećanje produktivnosti za 19%
 • Povećanje EBITDA-e za 246%

Ukupna vrijednost projekta: 7.321.255,66 kn

Prihvatljivi troškovi: 5.944.834,93 kn

EU sufinanciranje projekta: 2.906.398,42 kn

Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2017. – prosinac 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Dejan Đurđenić, dejan@dilogic.hr, +385 98 357 619

Više informacija

strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Dilogic d.o.o.